Działki o pow. 1,4760 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-16
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,4760 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 400 233,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 365/16
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 365/16 i Km 1/17

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Lipnicy Wielkiej składającej się z dz. ewid. nr 1390, 361, 388, 571, 62, 744, 98, obszaru 1,4760 ha, w tym dz. ewid. nr 744 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym pod adresem w Lipnicy Wielkiej 1131, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00143109/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 533 644,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 400 233,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 53 364,40 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w:

15 1240 5136 1111 0000 5221 8037

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 09.11.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 315/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lipnica Wielka
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.