Działki o pow. 0,0841 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-09
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,0841 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 148 050,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 378/17
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 378/17, Km 14/16

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 117 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 3/4 części w nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 5478 obszaru 0,0841 ha, położonej w Maniowach, ul. Słowackiego 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00034320/0.

 

Ww. udział w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 222 075,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 148 050,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. udziału w nieruchomości, tj. 22 207,50 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2.10.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 854/17 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słowackiego
Miasto: Maniów
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.