Działki o łącznej powierzchni 0,3250 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-07-05
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 0,3250 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 4 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 683/16
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 683/16, Kmp 27/14

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lipca 2018 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z dz. ewid. nr 1779/1, 1782/1, 2958/4 położonych w Niedzicy, łącznego obszaru 0,3250 ha – działki ewid. nr 1779/1, 1782/1 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Tatrzańskiej 23 (w stanie wykończeniowym), działka ewid. nr 2958/4 stanowi las – posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00126267/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 385 400,00 zł, a rękojmia wynosi 38 540,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 289 050,00 zł, tj. 3/4 wartości oszacowania.

W przypadku braku chętnych do nabycia całej nieruchomości, licytowane będą oddzielnie działki ewidencyjne nr 1779/1 i 1782/1 oraz oddzielnie działka ewidencyjna nr 2958/4 w kolejności wskazanej przez dłużnika, a jeśli ten nie skorzysta ze swego uprawnienia, to w kolejności podanej poniżej:

 

Lp.

Dz. ewid. nr

Obszar w ha

Cena oszacowania

Cena wywołania

Rękojmia

1.

1779/1, 782/1

0,0743

379 400,00 zł

284 550,00 zł

37 940,00 zł

2.

2958/4

0,2507

6 000,00 zł

4 500,00 zł

600,00 zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 28 czerwca 2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tatrzańska
Miasto: Niedzica
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.