Lokal mieszkalny o pow. 34,5 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-19
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 34,5 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 29 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 485/17
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 485/17

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 czerwca 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 117 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/3 części w nieruchomości stanowiącej:

- lokal mieszkalny składający się z 2 pokojów, łazienki, kuchni i przedpokoju zlokalizowany na 2 kondygnacji powierzchni 34,5 m2, położony w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 8/62, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00134430/5; z własnością lokalu związany jest udział 345/37175 części w nieruchomości wspólnej KW NS1T/00115780/4.

Będący własnością dłużnika: (...).

 

Udział 1/3 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 39 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 29 400,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 920,00 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu – lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w:

15 1240 5136 1111 0000 5221 8037

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 12.06.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 341/17 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Nowy Targ 
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.