Zabudowana działka o pow. 0,0650 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-09
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,0650 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 205 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1774/17
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 1774/17, Km 556/17

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 marca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z:

- dz. ew. 6950/7 obszaru 0,0650 ha, zbudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Ochotnicy Dolnej, os. Młynne 90, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00116706/9,

stanowiącej własność dłużnika-ów: (...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 273 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 205 200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 27 360,00 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu -lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2 marca 2018 r. od godz. 13:00 do godz. 15:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 756/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Młynne
Miasto: Ochotnica Dolna
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.