Zabudowana działka o pow. 0,2200 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-29
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,2200 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 454 900,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 168/16
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 168/16, Km 721/13, Km 1052/14, Km 1132/16, Km 239/17, Km 550/17, Km 551/17, Km 831/17, Km 1874/17, Km 1875/17

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 marca 2018 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z dz. ewid. nr 4309/3, obszaru 0,2200 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym w trakcie realizacji, położonej w Jabłonce, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Nowym Targu o numerze: NS1T/00140610/6, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 909 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 454 900,00 zł, tj. jedna druga wartości oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 90 980,00 zł. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr

15 1240 5136 1111 0000 5221 8037

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4,

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniu 22.03.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Jabłonka
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.