Nieruchomości - działka o łącznej pow. 1,0023 ha i inne
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-28
Godzina: 14:40
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości - działka o łącznej pow. 1,0023 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 600/16
Opis:

 

 

Sygn. akt Km 600/16 i inne

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy dzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 lutego 2018 r. o godz. 14:40

 

w budynku du Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1.     nieruchomości składającej się z dz. ew. 1616/7, 1617/21, 1617/13, 1616/6, 1616/5, 1617/17, 1617/25 łącznego obszaru 1,0023 ha, położonej w Gronkowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00036967/1, oszacowana na sumę 302 800,00 , cena wywoławcza 201 866,67 , rękojmia 30 280,00 zł;

2.     nieruchomości składającej się z dz. ew. 1617/19, 1617/23, 1617/15, 1617/27 łącznego obszaru 0,1382 ha, położonej w Gronkowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00148069/4, oszacowana na sumę 475.400,00 zł, cena wywoławcza 316 933,33 , rękojmia 47 540,00 ;

3.     nieruchomości składającej się z dz. ew. 1617/26, 1617/18, 1617/14, 1617/22 łącznego obszaru 0,1003 ha, położonej w Gronkowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00140685/2, oszacowana na sumę 199.000,00 zł, cena wywoławcza 132 666,67 , rękojmia 19 900,00 zł;

4.     udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości składającej się z dz. ew. 1619/8 obszaru 0,0032 ha, położonej w Gronkowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00118721/4, oszacowany na sumę 450,00 zł, cena wywoławcza 300,00 , rękojmia 45,00 ; stanowiących własność dłużnika: (...)

 

Ceny wywoławcze w powyższej licytacji wynoszą 2/3 wartości oszacowania.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest ożyć kojmię w wysokci 10% ceny oszacowania nieruchomości lub udziału w nieruchomości (najźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika dowego w: 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomć można ogdpo ukazaniu się niniejszego ooszenia, w dniu 2018.02.21 od godz. 12:00 do godz. 14:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomci będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 175/16 du Rejonowego w Nowym Targu.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Gronków
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.