Działki o łącznej pow. 0,9139 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-18
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,9139 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 894,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1153/16
Opis:

 

 

 

Sygn. akt Km 1153/16, Km 1155/16, Km 1154/16

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 stycznia 2018 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z dz. ewid. nr 14989, 15007, 15029, 15044, 15059, 15065, 15078/2, 15095, łącznego obszaru 0,9139 ha, położonej w Lipnicy Małej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu
o numerze NS1T/00130268/0 stanowiącej własność dłużnika/-ów: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 78 350,00 zł, a rękojmia wynosi 7 835,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 58 762,50 zł, tj. 3/4 wartości oszacowania.

W przypadku braku chętnych do nabycia całej nieruchomości, licytowane będą poszczególne działki ewidencyjne w kolejności wskazanej przez dłużnika, a jeśli ten nie skorzysta ze swego uprawnienia, to w kolejności podanej poniżej:

 

Lp.

Dz.  ewid.  nr

Obszar w ha

 

Cena

oszacowania

 

Cena

wywołania

 

Rękojmia

 

1.       

14989

0,1014

4 189,00 zł

3 141,75 zł

418,90 zł

 

2.       

15007

0,1873

9 463,00 zł

7 097,25 zł

946,30 zł

 

3.       

15029

0,0444

1 517,00 zł

1 137,75 zł

151,70 zł

 

4.       

15044

0,0460

1 452,00 zł

1 089,00 zł

145,20 zł

 

5.       

15059

0,2538

7 355,00 zł

5 516,25 zł

735,50 zł

 

6.       

15065

0,0349

1 192,00 zł

894,00 zł

119,20 zł

 

7.       

15095

0,0906

3 095,00 zł

2 321,25 zł

309,50 zł

 

8.       

15078/2

0,1555

50 087,00 zł

37 565,25 zł

5 008,70 zł

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Wpłaty rękojmi można dokonać
w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika.

Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).

Nieruchomość można oglądać w dniu 11 stycznia 2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lipnica Mała
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.