Lokal mieszkalny o pow. 37,74 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-24
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 37,74 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 114 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 880/17
Opis:

 

 

Sygn. akt Km 880/17, Km 1026/17, Km 1268/17

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 125 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość opisanego jako:

- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 49 przy ul. Szalaya w Szczawnicy, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i magazynku, zlokalizowany na drugiej kondygnacji
o powierzchni 37,74 m2, z którym to lokalem związany jest udział 2344/10000 części
w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00099727/6, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu
o numerze: NS1T/00159981/3; własności dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 153 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
114 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15 300,00 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu – lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 17.01.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu
w aktach sprawy I Co 36/17 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szalaya
Miasto: Szczawnica
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.