Działki o łącznej pow. 2221 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym
Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-28
Godzina: 14:45
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 2221 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Cena wywoławcza: 472 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 45/16, 684/14
Opis:

 

 

Sygn. akt Kmp 46/16, Km 684/14

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu awomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 listopada 2017 r. o godz. 14:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Lumierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 1429/46, 1429/48,

1429/19, 1429/15, 1429/37, 1429/44 o łącznej pow. 2221 m2, położonych w Gronkowie, zabudowanych budynkiem mieszkalnym nr 250A, objętych księgą wieczystą zożo w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00050096/8 stanowiących własność użnika (...).

 

Działki ewidencyjne jw. wraz z częściami składowymi oszacowane na kwotę: 630 500,00 zł. Cena wywoławcza w powszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 472 875,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowzany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 63 050,00 zł (najźniej do godz.15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych weug prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel waty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można ogląd po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2017.11.21 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości dzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1290/15 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Gronkowo
Wojewodztwo: małopolskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.